Uszkodzenia łąkotek

Uszkodzenia łąkotek

Łąkotki stanowią ważne struktury anatomiczne stawu kolanowego.  Położone one są wewnątrz stawu kolanowego po obu jego stronach (łąkotka przyśrodkowa i łąkotka boczna)  i oddzielają powierzchnię stawową kości udowej od powierzchni kości piszczelowej. W czasie ruchu...

Uszkodzenia więzadeł stawu kolanowego

W stawie kolanowym ważną rolę odgrywają więzadła poboczne i krzyżowe. Decydują one głównie o stabilizacji kolana, czyli regulują zakres ruchów możliwych do wykonania w zdrowym stawie. W przypadku uszkodzenia więzadła mówimy o niestabilności stawu – w zależności od...

Uszkodzenia chrząstki

Powierzchnie stawowe kości tworzących staw kolanowy (kość udowa, rzepka i kość piszczelowa) pokryte są chrząstką stawową. Prawidłowa chrząstka stawowa (chrząstka szklista) ma grubość 1-7 mm w zależności od lokalizacji.  Spełnia ona bardzo ważną funkcję biomechaniczną....

Uszkodzenia typu SLAP

SLAP dotyczy uszkodzenia górnej części obrąbka łopatki. W zdrowym barku górna cześć obrąbka jest miejscem przyczepu ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego i jednocześnie jest ściśle połączona z brzegiem kostnym wydrążenia stawowego łopatki i krawędzią powierzchni...

Uszkodzenia stożka rotatorów

Stożek rotatorów  (inaczej pierścienia rotatorów) jest utworzony przez 4 mięśnie i ich ścięgna. Tworzą one zespół łączący łopatkę z kością ramienną  i odpowiedzialne są za unoszenie ramienia i ruchy obrotowe.  Uszkodzenia najczęściej dotyczą mięśnia nadgrzebieniowego,...

Niestabilność barku

Zwichnięcie to brak kontaktu kości tworzących staw spowodowane przemieszczeniem powierzchni stawowych. Przy urazach barku 30% uszkodzeń to właśnie zwichnięcia. U mężczyzn występują one 4-5 razy częściej niż u kobiet. U młodych pacjentów zwichnięcie powoduje zwykle...