Entezopatie Tendinopatie

Entezopatie to przewlekłe procesy naprawcze toczące się po mikrouszkodzeniach w obrębie przyczepów ścięgien lub więzadeł. Tendinopatie to takie same procesy lecz dotyczące wolnej części ścięgna lub więzadła.

O większości przeciążeń, mikrouszkodzeń nie mamy pojęcia, organizm goi to bez żadnych następstw ani dolegliwości. Natomiast jeśli gojenie przejdzie w fazę przewlekłą pojawia się ból. Zwykle początek ruchu jest najbardziej bolesny. Stwierdzenie rozpoznania stawia się na podstawie wywiadu, badania klinicznego i zwykle obrazu w badaniu USG. W ramach leczenia stosujemy w zależności od lokalizacji i nasilenia procesu: odciążenie, unieruchomienie, fizykoterapię, rehabilitację oraz terapię falami uderzeniowymi. Jeśli leczenie zachowawcze nie przynosi zadowalającego efektu stosujemy interwencje pod kontrolą USG, najczęściej wspomagamy leczenie podaniem czynników wzrostu w miejsce zmienione chorobowo.

W codziennej praktyce zajmujemy się leczeniem:

• tendinopatia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego
• entezopatia przyczepu wspólnego prostowników nadgarstka (łokieć tenisisty)
• entezopatia przyczepu wspólnego zginaczy nadgarstka (łokieć golfisty)
• tendinopatia i entezopatia ścięgna mięśnia czworogłowego
• tendinopatia mięśnia podkolanowego
• tendinopatia i entezopatia ścięgna mięśnia półbłoniastego
• entezopatia więzadła rzepki (przyczep bliższy i dalszy)
• tendinopatia i entezopatia ścięgna Achillesa
• entezopatia rozcięgna podeszwowego
• entezopatia przyczepów bliższych zginaczy krótkich palców (ostroga piętowa)