Fundusz Europejski

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020,
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4. Wzór na konkurencję I Etap.

Nazwa Beneficjenta: Niepubliczny Ortopedyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 55 ARTROKLINIKA

BIENIECKI Lekarska Spółka Partnerska
Nazwa projektu: " Rozwój firmy ARTRO-KLINIKA BIENIECKI poprzez wzornictwo”
Cel projektu: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTRO-KLINIKA BIENIECKI poprzez

zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania

wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności, zmiany w zarządzaniu designem, wzmocnienie marki.
Wydatki ogółem: 45000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 38 250,00 PLN