Uszkodzenia mięśni

Uszkodzenie brzuśca mięśnia bądź jego przyczepu zdarza się dosyć rzadko. Najczęściej uszkodzenia takie zdarzają się piłkarzom nożnym oraz podczas wypadków samochodowych i upadków. Jeśli uszkodzenie dotyczy części brzuśca mięśnia trudno stwierdzić to klinicznie.

Dysponując pracownią USG narządu ruchu, możemy określić którego dokładnie mięśnia dotyczy uszkodzenie. Możemy określić jego wielkość i zakres. Do wspomagania leczenia używamy czynników wzrostu (PRP) podawanych pod kontrolą USG dokładnie do miejsca uszkodzonego. Prowadząc leczenie możemy na każdej wizycie monitorować wielkość uszkodzenia i modyfikować terapię tak, żeby najszybciej nasi pacjenci mogli wracać do swojej aktywności.