Uszkodzenia stożka rotatorów

Stożek rotatorów  (inaczej pierścienia rotatorów) jest utworzony przez 4 mięśnie i ich ścięgna. Tworzą one zespół łączący łopatkę z kością ramienną  i odpowiedzialne są za unoszenie ramienia i ruchy obrotowe.  Uszkodzenia najczęściej dotyczą mięśnia nadgrzebieniowego, a ich główną przyczyną są zmiany zwyrodnieniowe.

 

Przebieg uszkodzenia zwyrodnieniowego jest zwykle przewlekły, często początkowo bezobjawowy. Ostateczne uszkodzenie może wówczas wystąpić po niewielkim urazie. Uszkodzenie urazowe jest wynikiem ostrego urazu (upadek, dźwignięcie ciężaru) albo powtarzalnych czynności i pracy z uniesionymi do góry ramionami np. u malarzy, murarzy czy sportowców (pływacy, siatkarze, piłkarze ręczni).
Objawy są uzależnione od tego czy mamy do czynienia z uszkodzeniem ostrym czy przewlekłym. W pierwszym bóle pojawiają się nagle, w drugim nasilają się stopniowo, ograniczając a nawet uniemożliwiając odwodzenie ramienia. Bólom czasami towarzyszą trzeszczenia i przeskakiwanie w barku.

Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu, badania lekarskiego i badań obrazowych (zwykle RTG, USG, czasem MRI).
Leczenie zachowawcze rzadko jest ostatecznie skuteczne. Obejmuje ono odciążenie ramienia, modyfikację czynności życiowych i pracy, rehabilitację, leki przeciwbólowe i przeciw zapalne, leczenie to jest zalecane przy umiarkowanych dolegliwościach i niewielkich uszkodzeniach.
Leczenie operacyjne jest wskazane jeżeli mamy do czynienia z uszkodzeniem ostrym, silnymi dolegliwościami bólowymi oraz gdy leczenie zachowawcze nie przynosi poprawy. W zależności od rozległości uszkodzenia wykorzystujemy technikę artroskopową bądź technikę mini inwazyjną na otwarto tzw.: “mini-open repair”.W obu technikach chodzi o anatomiczne zrekonstruowanie uszkodzonych ścięgien. Leczenie operacyjne odbywa się w znieczuleniu ogólnym.

Zabieg artroskopowy zwykle wymaga wykonania 3-5 ok. 1 cm nacięć w okolicy stawu. Przez te nacięcia do stawu wprowadzana jest 4 mm sonda zakończona kamerą ze światłowodem i narzędzia artroskopowe pozwalające na potwierdzenie uszkodzenia i jego naprawę. Naprawa polega na implantacji do kości specjalnych implantów (kotwic) i przyszyciu do nich ścięgien uszkodzonych mięśni. Liczba kotwic zależna jest od rozległości uszkodzenia.
Technikę „mini-open repair” stosujemy kiedy mamy do czynienia z bardziej rozległymi uszkodzeniami. Wykonywana ona jest przez ok 4 cm. nacięcie w okolicy stawu i podobnie jak w technice artroskopowej polega na implantacji do kości specjalnych implantów (kotwic) i przyszyciu do nich ścięgien uszkodzonych mięśni.
Po zabiegu operowany staw jest unieruchamiany w kamizelce ortopedycznej lub ortezie odwodzącej do 6 tygodni. Integralną częścią całego procesu leczenia są ćwiczenia , które rozpoczynają się już w dniu zabiegu. Pacjent przy wypisie dostaje prospekt z opisanymi ćwiczeniami, harmonogramem ich przeprowadzania oraz zdjęciami instruktażowymi.
Dzięki mało inwazyjnej technice operacyjnej pacjent w kilka godzin po zabiegu może iść do domu.